Informatyka, Internet, Nowe technologie

Na co przydziela się unijne dotacje? Audyty oraz pomoc

Post by relatedRelated post

Na co przeznacza się unijne dotacje? Audyty oraz pomoc
Członkostwo w Unii Europejskiej łączy się między innymi z tym, iż stworzony przez nas kraj dostaje duże dotacje unijne. Rzecz jasna, jak to na ogół w kwestii pieniędzy bywa, wiele osób narzeka, iż nie do końca wiadomo, na co te zasoby finansowe są przeznaczane. Mimo to należy pamiętać o tym, że przepisy traktujące wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wymagają nadzwyczaj dokładnego rozliczania się z jakiejkolwiek złotówki. Co znacznie więcej, jakikolwiek beneficjent dotacji musi nieomalże na każdym kroku zawiadamiać społeczeństwo o tym, że realizowane przez niego przedsięwzięcia są współfinansowane bądź też w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej – jeżeli robisz projekt, zobacz audyt zewnętrzny projektu. Pozostaje jednakże ciągle pytanie, na co te gigantyczne kwoty są przeznaczane. W głównej mierze na rozwój ekonomiczny, kulturalny oraz społeczny. Dużo funduszy europejskich zainwestowano w Polsce w budowę nowych, odpowiedniej jakości dróg. Poza tym część z tych pieniędzy służy dofinansowaniu realizacji projektów, których nadrzędnym celem jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład osób niepełnosprawnych.

About